Pytania dotyczą darowizn książek dla gminnej biblioteki publicznej.
Biblioteka otrzymuje publikacje w darze zarówno od osób prywatnych, jak i np. od różnych komisji działających przy urzędzie gminy czy z funduszu sołeckiego. Urząd gminy kupuje je i przekazuje bibliotece w tym samym roku obrachunkowym. W związku z tym instytucja nie ujmowała na kontach zespołu 4 kosztów otrzymania książek, bo ujął je w swoich kosztach urząd gminy. Jak poprawnie powinno wyglądać księgowanie książek otrzymanych w darowiźnie od osób prywatnych i od innych jednostek? Kto powinien wycenić darowiznę?
Biblioteka otrzymała książki w drodze darowizny. W księgach rachunkowych ujmuje je jako środki trwałe o niskiej wartości. Po otrzymaniu książek w darze zaktualizowała plan finansowy, dodając zarówno w przychodach, jak i w kosztach pozycję „Nieodpłatne otrzymanie książek w darze”. W ten sposób otrzymanie publikacji w darze w wykonaniu planu finansowego nie zniekształca wartości przychodów i kosztów. Czy takie ujęcie darów książkowych w planie finansowym jest prawidłowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.