Aby zrealizować jedno z zadań statutowych — utworzenie Szlaku Pracy Organicznej w Wielkopolsce i zarządzanie nim — samorządowa instytucja kultury chce uruchomić program dotacyjny na realizowane na szlaku zadania, które służą zachowaniu dziedzictwa pracy organicznej (w ten sposób działają państwowe instytucje kultury, np. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca). O dotację z tego programu mogłyby się ubiegać organizacje pozarządowe oraz inne instytucje kultury. Instytucja podjęła więc rozmowy z organizatorem o przekazanie dotacji celowej, z której sama udzielałaby dotacji podmiotom przystępującym do konkursu. Organizator odrzucił możliwość udzielenia instytucji dotacji celowej po to, by ta przekazywała ją innym podmiotom.
Czy istnieją przeszkody prawne w przekazywaniu przez instytucję środków w formie dotacji, które instytucja otrzymała od organizatora jako dotację celową, innym podmiotom?
Czy w realizacji takiego przedsięwzięcia mogłaby pomóc zmiana statutu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.