Zakład energetyczny wystawił za zużytą energię 22 lutego 2024 r. instytucji pięć faktur korygujących (in minus) do faktur wystawionych w 2023 r. W uzasadnieniu jako przyczynę korekty podano zmianę cen zgodnie z przepisami prawa, w ramach rządowych tarcz dotyczących energii.
Faktury przesyłane są drogą elektroniczną. Do ksiąg rachunkowych w 2023 r. wprowadzono tylko dwie faktury korygujące. Zaś 14 kwietnia 2024 r. znalazły się pozostałe trzy faktury korygujące dotyczące zakupionej energii elektrycznej w 2023 r. na łączną kwotę nadpłaty 2144,14 zł. Nadpłata zostanie rozliczona przez zakład energetyczny w formie rekompensaty.
Sprawozdanie finansowe za 2023 r. sporządzono i przekazano do organizatora do 29 marca 2024 r.
Jak prawidłowo w 2024 r. ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury faktury korygujące za energię elektryczną z 2023 r.?
Czy zaproponowane przez zakład energetyczny rozliczenie nadpłaty poprzez kompensatę jest prawidłowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.