W instytucji kultury działa komisja ds. wyceny oraz komisja ds. likwidacji składników majątku ruchomego.
Jak postępować w przypadku nieprzydatnych wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli nie następuje ich fizyczna likwidacja, a jedynie wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych?
Kto powinien podpisywać dokumenty:

  • OT — Przyjęcie środka trwałego do użytkowania (obecnie podpisują członkowie zespołu przyjmującego oraz osoba odpowiedzialna za ten środek),
  • LT — Likwidacja środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych (obecnie podpisują członkowie zespołu likwidującego oraz osoba zatwierdzająca likwidację)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: