Takie stanowisko przez wiele ostatnich lat zajmowały organy nadzorcze oraz sądy administracyjne. Warto o tym przypomnieć, wskazując orzeczenie Wojewody Lubuskiego (rozstrzygnięcie nadzorcze z 29 grudnia 2021 r., nr NK-I.4131.221.2021.ABej). W tym przypadku kluczowe znaczenie ma art. 9 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej, zgodnie z którym prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.