• Wartość początkową odpłatnie nabytych składników majątku stanowi cena ich nabycia • Podstawą obliczania odpisów amortyzacyjnych jest cena nabycia powiększona o określone koszty związane z tym nabyciem • Wartość początkową zwiększają koszty poniesione przed oddaniem do używania nabytego składnika majątku

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.