• Faktura wystawiona przez instytucję kultury może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług wykonanych w trakcie miesiąca • Instytucja kultury, która wystawi notę korygującą, musi uzyskać jej akceptację w dowolnej formie przez wystawcę faktury • Fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach — nie ma już rozróżnienia na oryginał i kopię

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: