Biblioteka realizowała projekt współfinansowany ze środków EFRR. Po kontroli dokumentów urząd marszałkowski wystawił korektę finansową wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 30 grudnia 2020 r. wpłacono do urzędu marszałkowskiego korektę finansową oraz odsetki ze środków dotacji podmiotowej od organizatora (biblioteka nie osiąga przychodów z działalności dodatkowej). Tego samego dnia biblioteka odprowadziła także podatek dochodowy od zapłaconych odsetek według stawki 19%, także z dotacji podmiotowej. Przyczyną zapłaty podatku było przeznaczenie otrzymanej dotacji w części przeznaczonej na zapłatę odsetek na cele inne niż statutowe, tj. objęte zwolnieniem od podatku.
Czy biblioteka mogła zapłacić ten podatek z dotacji podmiotowej?
Czy można było zastosować w tym przypadku stawkę podatku w wysokości 9%, czyli dla małego podatnika?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: