Pracownik gminnego ośrodka kultury wybiera się bezpłatny kurs. Instytucja ma kilka pytań związanych z dokształcaniem pracownika.

  1. Czy pracownik w formie pisemnej ma się zwrócić do pracodawcy o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów dojazdu? Czy pracodawca ma skierować pracownika na kurs?
  2. Czy trzeba zawrzeć umowę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika i czy na ten kurs ma kierować pracodawca?
  3. Jak inaczej uregulować kwestię podnoszenia kwalifikacji w sytuacji, gdy przepisy nie wymagają zawarcia umowy na piśmie?
  4. Czy trzeba podpisać umowę, gdy kurs jest bezpłatny i odbywa się poza godzinami pracy? Oczywiście teoretycznie, bo pracownik pracuje w systemie równoważnego czasu pracy, a grafik zostanie tak ułożony, by uwzględnić jego udział w kursie. Sporadycznie mogą się jednak zdarzyć sytuacje, że z powodu obowiązków służbowych opuści kurs.
  5. Czy pracownikowi będzie przysługiwał urlop szkoleniowy, skoro zajęcia odbywają się poza godzinami pracy, a nauka opiera się na zaliczeniu semestru? Dodam, że jedynie na koniec kursu jest przewidziany egzamin (certyfikat), potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe.
  6. Jak rozliczać refundację przez pracodawcę kosztów dojazdu — czy na zasadzie delegacji na każdy dzień udziału w zajęciach, czy może jakimś ryczałtem wypłacanym miesięcznie na podstawie np. potwierdzenia (wskazanie dat) udziału pracownika w kursie i wystawionym przez organizatora kursu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.