kursy dla pracowników

Mindfullness w miejscu pracy — moda czy dobry sposób na redukcję stresu?

  • Techniki mindfullness to nic innego jak trening koncentracji, który ma zmniejszyć stres i spowodować efektywniejsze wykonywanie codziennych zadań
  • Na sprawniejsze wykonywanie wielu zadań może przydać się technika „pomodoro” albo STOP
  • Aby poradzić sobie z ciągłym myśleniem o pracy i obowiązkach, warto czasami się zatrzymać i posłuchać rytmu swojego ciała

Bezpłatny kurs dla pracownika instytucji kultury

Pracownik gminnego ośrodka kultury wybiera się bezpłatny kurs. Instytucja ma kilka pytań związanych z dokształcaniem pracownika.

  1. Czy pracownik w formie pisemnej ma się zwrócić do pracodawcy o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów dojazdu? Czy pracodawca ma skierować pracownika na kurs?
  2. Czy trzeba zawrzeć umowę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika i czy na ten kurs ma kierować pracodawca?
  3. Jak inaczej uregulować kwestię podnoszenia kwalifikacji w sytuacji, gdy przepisy nie wymagają zawarcia umowy na piśmie?
  4. Czy trzeba podpisać umowę, gdy kurs jest bezpłatny i odbywa się poza godzinami pracy? Oczywiście teoretycznie, bo pracownik pracuje w systemie równoważnego czasu pracy, a grafik zostanie tak ułożony, by uwzględnić jego udział w kursie. Sporadycznie mogą się jednak zdarzyć sytuacje, że z powodu obowiązków służbowych opuści kurs.
  5. Czy pracownikowi będzie przysługiwał urlop szkoleniowy, skoro zajęcia odbywają się poza godzinami pracy, a nauka opiera się na zaliczeniu semestru? Dodam, że jedynie na koniec kursu jest przewidziany egzamin (certyfikat), potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe.
  6. Jak rozliczać refundację przez pracodawcę kosztów dojazdu — czy na zasadzie delegacji na każdy dzień udziału w zajęciach, czy może jakimś ryczałtem wypłacanym miesięcznie na podstawie np. potwierdzenia (wskazanie dat) udziału pracownika w kursie i wystawionym przez organizatora kursu?