W małej instytucji kultury główna księgowa prowadzi również sprawy kadrowe.
Kto podpisuje za zgodność z oryginałem jej dokumenty, takie jak dyplom ukończenia uczelni, posiadane kwalifikacje?
Czy do akt osobowych nadal wkłada się kopie potwierdzające ukończone kursy, zaświadczenia o szkoleniach?
Czy główna księgowa podpisuje za zgodność z oryginałem tego typu dokumenty również dyrektorowi?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: