Biblioteka miejska zatrudnia 70 pracowników. Czy biblioteka może zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie art. 3 ust. 3b Ustawy z 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS)? W bibliotece nie ma układu zbiorowego pracy; istnieje tylko regulamin pracy i wynagradzania. Działają także związki zawodowe. Czy biblioteka może wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.