Z końcem sezonu artystycznego, tj. 31 sierpnia br., zakończył pracę dyrektor samorządowej instytucji kultury. Od 1 września na to stanowisko został powołany na pięć sezonów artystycznych nowy dyrektor.
Czy dyrektor ustępujący ze swojego stanowiska miał prawo podejmować decyzje kadrowe, finansowe, repertuarowe, które wykraczają już poza zakres jego umocowania?
Czy nowy dyrektor może jeszcze przed powołaniem przedłożyć organizatorowi swoją koncepcję z podziałem na konkretne sezony artystyczne, które trwają od 1 września br. do 31 sierpnia następnego roku, a plan finansowy i merytoryczny instytucji kultury jest przedkładany w oparciu o rok kalendarzowy?
Czy odchodzący dyrektor, przedkładając plan finansowy instytucji kultury, wykracza poza zakres swojego umocowania?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.