sezony artystyczne

Co sprawdzić przed nowym sezonem artystycznym?

• Trzeba głęboko zastanowić się nad wzbogaceniem oferty programowej z myślą o konkretnym adresacie • Warto sprawdzić, jak wygląda budynek instytucji i czy zapewnia on komfort osobom go odwiedzającym • Należy zadbać o dobry przepływ informacji między pracownikami oraz dobrą atmosferę w zespole

Sezony artystyczne i plany repertuarowe wg nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

• Nowelizacja przewiduje utworzenie instytucji artystycznych działających w oparciu o sezony artystyczne • Przepisy nowelizujące wprowadzają jednolite określenie sezonu artystycznego • Sezon artystyczny będzie też podstawą powołania dyrektora instytucji artystycznej