Dyrektor artystycznej instytucji kultury pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. Na wynagrodzenie dyrektora, zgodnie z powołaniem, składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz stażowy. Ponadto może on otrzymywać nagrodę jubileuszową oraz roczną. Zgodnie z umową w sprawie warunków organizacyjno-finansowych zawartą pomiędzy dyrektorem a organizatorem, dyrektor może — w ramach posiadanych przez instytucję własnych środków — otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za zrealizowane przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, w tym np. za prowadzenie dyrygentury koncertów, nagranie płyty itp.
Czy składniki te, stanowiące honoraria artystyczne, wlicza się do limitu wartości świadczeń dodatkowych, o których mowa w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.