korekta błędu

Błąd w naliczaniu amortyzacji

Podczas zamykania roku główny księgowy zorientował się, że w ciągu całego poprzedniego roku nie naliczano miesięcznej amortyzacji środka trwałego. Jest to nieznaczna kwota 266,40 zł (czyli 22,20 zł miesięcznie).
Jak dokonać zmian w księgach i czy można dokonać jednorazowego odpisu rocznego?

Przekazanie budynku organizatorowi

31 grudnia 2014 r. instytucja kultury przekazała organizatorowi budynek, który był w jej dokumentacji od 2005 r. Przekazanie budynku odbyło się dokumentem Protokół przekazania — PT, gdyż znajdował się on na koncie środków trwałych instytucji. Budynek był częściowo zamortyzowany. Już na etapie zamknięcia roku 2015 okazało się, że przy przekazaniu dokonano błędnych księgowań.
Jak prawidłowo skorygować księgowania?
Czy razem z PT należało przekazać inne dokumenty (akty notarialne)?

Korekta wartości gruntów w księgach rachunkowych

W 2014 r. główny księgowy muzeum omyłkowo zaksięgował wartość gruntów — zamiast 56 960 zł powinno być 56 530 zł. Wartość gruntów zaksięgowano w korespondencji z funduszem instytucji. Muzeum nie amortyzuje gruntów.
Jak prawidłowo zaksięgować korektę wartości gruntów oraz prawidłowo nanieść zmiany w tabelach amortyzacyjnych?