najem a VAT

Najem pomieszczeń dla ośrodka kultury a odliczenie VAT z faktur za energię czy telefon

Gminny Ośrodek Kultury (dalej: GOK), którego organizatorem jest gmina, użytkuje pomieszczenia na swoją działalność na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z gminą. Jest to odpłatna umowa dzierżawy. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy w związku z zawartą umową gmina może odliczać VAT za zużytą energię, telefon, ochronę itp. za pomieszczenia użytkowane przez GOK? Koszty te służą czynnościom opodatkowanym, gdyż z tytułu dzierżawy gmina wystawia fakturę VAT.