NGO

Współpracę z organizacjami pozarządowymi powinien przewidywać statut instytucji kultury

Biblioteka jest w trakcie zmiany statutu. Chce realizować wspólne projekty z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną i oświatową i np. przekazywać lub otrzymywać fundusze na wkład własny do projektu.
Jak prawidłowo powinien brzmieć zapis w statucie o współpracy z tymi podmiotami?

Zakładanie stowarzyszeń przy instytucjach kultury — od 20 maja 2016 r. będzie łatwiej i szybciej

  • Do założenia stowarzyszenia wystarczy 7 członków założycieli
  • Rejestracja stowarzyszenia będzie trwać dużo krócej niż dotychczas
  • Stowarzyszenia zwykłe będą mogły korzystać z dotacji

Umowa o współpracy z organizacją pozarządową

• Możliwość współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowej muszą przewidywać statuty tych podmiotów • Umowa może dotyczyć realizacji określonego projektu lub współpracy obliczonej na dłuższy czas • Umowę zawsze podpisują osoby upoważnione do reprezentowania instytucji i organizacji