obowiązek świadczenia pracy

Kiedy pracownik odchodzi…

  • Od 22 lutego 2016 r. w Kodeksie pracy jest przepis określający możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  • Nie przewiduje on możliwości odwołania pracownika z tego zwolnienia
  • Z odchodzącym pracownikiem warto przeprowadzić szczerą rozmowę o powodach jego rezygnacji z pracy w instytucji kultury