odpowiedzialność za szkodę

Odpowiedzialność za kostiumy członków zespołu tanecznego

Okazało się, że kilku członków zespołu tanecznego naszego domu kultury wykorzystywało stroje ludowe do celów innych niż występy w ramach programu naszego domu kultury. Dyrekcja nie była poinformowana o tym fakcie, stroje były zabezpieczone w naszej siedzibie.
Niestety, w wyniku wykorzystywania strojów do prywatnych celów, niektóre z nich zostały uszkodzone, niektóre zabrudzone. Ponieśliśmy koszty przywrócenia strojów do poprzedniego wyglądu.
Jakie konsekwencje możemy wyciągnąć wobec członków zespołu? Część z nich to nasi pracownicy, a część to osoby na umowach cywilnoprawnych.

Odpowiedzialność materialna pracowników instytucji kultury

• Instytucja kultury — bez względu nas to, jak wartościowe przedmioty powierza pieczy pracowników — może stosować do odszkodowań za straty tylko zasady określone w kp • Jeśli pracownik wyrządzi szkodę z winy nieumyślnej, ponosi odpowiedzialność tylko za rzeczywistą stratę • Gdy instytucja kultury udowodni pracownikowi winę umyślną — pracownik zapłaci i za rzeczywistą stratę, i za utracone korzyści