organizacje pozarządowe

Współpracę z organizacjami pozarządowymi powinien przewidywać statut instytucji kultury

Biblioteka jest w trakcie zmiany statutu. Chce realizować wspólne projekty z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną i oświatową i np. przekazywać lub otrzymywać fundusze na wkład własny do projektu.
Jak prawidłowo powinien brzmieć zapis w statucie o współpracy z tymi podmiotami?

Gdzie uzyskać wsparcie dla organizacji pozarządowej?

• Stowarzyszenie lub fundacja o charakterze kulturalnym już na starcie może uzyskać wsparcie inkubatorów NGO • Dzięki wsparciu inkubatorów można uniknąć wielu kosztów związanych z prowadzeniem działalności • Warunkiem otrzymania wsparcia jest podpisanie porozumienia

Umowa o współpracy z organizacją pozarządową

• Możliwość współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowej muszą przewidywać statuty tych podmiotów • Umowa może dotyczyć realizacji określonego projektu lub współpracy obliczonej na dłuższy czas • Umowę zawsze podpisują osoby upoważnione do reprezentowania instytucji i organizacji