środki obrotowe

Co trzeba brać pod uwagę, planując środki pieniężne na koniec roku obrotowego

Samorządowa instytucją kultury co roku sporządza plan finansowy, który przedstawia organizatorowi do akceptacji. Jedną z pozycji planu są „Środki obrotowe na koniec roku”. W jakiej wysokości zaplanować środki obrotowe na koniec roku i jakie przepisy to regulują?

Paczki świąteczne sfinansowane ze środków obrotowych biblioteki

W naszej bibliotece nie ma ZFŚS, a chcemy na święta przygotować paczki dla pracowników. Czy od wartości paczki pracownicy muszą zapłacić podatek dochodowy?