ulgi podatkowe

[COVID-19] Ulgi w spłacie podatków w związku z koronawirusem


Ze względu na spadek przychodów instytucji kultury pojawiły się problemy z wywiązywaniem się z zobowiązań podatkowych.
Czy może ona liczyć na ulgi przewidziane w przepisach antykryzysowych?

Ulgi w PIT za 2010 r.

• Podatnicy, także wtedy gdy ich pracodawcą jest instytucja kultury, mogą korzystać z ulg podatkowych • Najpopularniejszą ulgą w PIT rocznym jest odliczenie z tytułu wychowywania dzieci • Warto też pamiętać o uldze na Internet