ustawa o finansach publicznych

Co trzeba brać pod uwagę, planując środki pieniężne na koniec roku obrotowego

Samorządowa instytucją kultury co roku sporządza plan finansowy, który przedstawia organizatorowi do akceptacji. Jedną z pozycji planu są „Środki obrotowe na koniec roku”. W jakiej wysokości zaplanować środki obrotowe na koniec roku i jakie przepisy to regulują?

Przeznaczenie środków pieniężnych z roku poprzedniego

Na co instytucja kultury może przeznaczyć pozostałe środki pieniężne (z przychodów własnych) za rok poprzedni? Na wydatki bieżące, czy może na wydatki inwestycyjne? Czy kwota środków pieniężnych powinna być ujęta w planie przychodów bieżącego roku?

Niewykorzystana dotacja podmiotowa w samorządowej instytucji kultury

• Dotację podmiotową należy rozliczyć • Sposób jej zwrotu warto określić w zarządzeniu, np. burmistrza • Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów z 6 kwietnia 2009 r.