Aleksandra Dawidowska

administrator bezpieczeństwa informacji w instytucji kultury, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych

Audyt z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji co rok w instytucji kultury

  • Audytor sprawdzi, czy w instytucji kultury system zarządzania bezpieczeństwem informacji działa prawidłowo i zgodnie z przepisami
  • Audytorem może być posiadający odpowiednie kompetencje pracownik instytucji kultury albo przedstawiciel firmy zewnętrznej
  • Z wyników kontroli przedstawi dyrektorowi raport z wytycznymi dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości i wyznaczonym terminem do ich usunięcia

Dane osobowe pracowników i ich rodzin a kontrola organizatora

Czy kontroler z ramienia organizatora ma prawo żądać od dyrektora instytucji kultury przedstawienia oświadczeń pracowników, składanych na potrzeby świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Znajdują się w nich informacje o dochodach pozostałych członków rodziny. Czy te dane podlegają ochronie i dyrektor może w takiej sytuacji odmówić ich przekazania?

Kontrola sanepidu w instytucji kultury

Czy sanepid musi zapowiedzieć kontrolę w instytucji kultury i jak się do niej odpowiednio przygotować?

Odzież ochronna w bibliotece

Czy biblioteka powinna wydawać bibliotekarzom odzież ochronną, ewentualnie wypłacać ekwiwalent za pranie?

Jak bezpiecznie zorganizować prace na wysokości w instytucji kultury?

• Do pracy na wysokości dyrektor instytucji może dopuścić tylko osobę, która spełnia określone przepisami warunki • Informację o wykonywaniu pracy na wysokości należy umieścić w ocenie ryzyka zawodowego związanego ze stanowiskiem pracy danego pracownika • Za naruszenie przepisów o pracy na wysokości i innych zasad BHP PIP może ukarać dyrektora mandatem nawet do 30 000 zł

Dane czytelników biblioteki należy obowiązkowo zarejestrować u GIODO

Czy ośrodek kultury, w skład którego wchodzą dwie biblioteki wiejskie, musi zgłosić zbiory danych osobowych GIODO? Jeśli tak, to jak to przeprowadzić?