• Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia, nie jest jednoznaczny z uznaniem wszystkich wydatków za kwalifikowalne • Istotne jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków w ramach projektu • Instytucja jeszcze przed podpisaniem umowy musi zapoznać się z kategoriami wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne albo niekwalifikowalne w projekcie oraz śledzić na bieżąco zmiany w przepisach

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.