• Przy ewidencji księgowej odsetek należy pamiętać, że mogą one powstać przed i po dniu przekazania środka trwałego do używania • Prowizje, ubezpieczenie, odsetki od pożyczki na środek trwały naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania zwiększają jego wartość początkową • Odsetki naliczone i zapłacone po dniu wprowadzenia środka trwałego do używania stanowią koszty uzyskania przychodu instytucji kultury

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.