Biblioteka do końca 2012 r. tworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze, co każdego roku wpływało ujemnie na jej wynik finansowy. W bibliotece zatrudnieni są głównie pracownicy z krótkim stażem pracy (młoda załoga), a wykorzystanie części rezerwy po raz pierwszy ma nastąpić dopiero w 2018 r. (wypłata nagrody jubileuszowej). Biblioteka nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych. Na wypłatę wszystkich świadczeń pracowniczych (wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw, itp.) biblioteka otrzymuje dotację. Kierownik biblioteki podjął więc w 2013 r. decyzję (zapisano ją w polityce rachunkowości) o nietworzeniu rezerw na świadczenia pracownicze oraz rozwiązanie rezerw utworzonych w latach poprzednich.
Jak zaksięgować rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.