• Wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury powinna uwzględniać poziom kosztów związanych z jej działalnością • Organizator nie może dowolnie obniżać dotacji podmiotowej przysługującej instytucji kultury • Nie jest możliwe, aby z powodu braku środków instytucja kultury miała trudności z realizacją swoich celów statutowych

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.