Muzeum otrzymało dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na naprawę rur spustowych, zabezpieczenie spękanego muru, naprawę rys i spękań oraz naprawę baszty południowej. Różnicę między kwotą dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków a całkowitym kosztem remontu muzeum otrzyma od organizatora. Jak rozksięgować otrzymaną dotację?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.