W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. ustalono, iż zleceniobiorca instytucji kultury pobrał nienależnie wynagrodzenie za rok 2019. Zleceniobiorca podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynagrodzenie było wypłacone na podstawie rachunku podpisanego przez zleceniobiorcę.
W 2021 r. dokonano korekty wypłaconych wynagrodzeń, z której wynika, iż podatek dochodowy, składka zdrowotna i wynagrodzenie są do zwrotu. Łączna kwota korekty nie przekracza progu istotności ustalonego w polityce rachunkowości instytucji.
Jak zaksięgować korektę wynagrodzeń?
Czy można zmniejszyć koszty wynagrodzeń o otrzymany zwrot, czy też stanowi to przychód instytucji (koszty umów-zlecenia w 2021 r. były niższe niż otrzymany zwrot)?
Czy skorygowana zaliczka na podatek dochodowy powinna być zwrócona przez zleceniobiorcę, czy można potrącić z bieżącej zaliczki na podatek?
Jeżeli wynagrodzenie było sfinansowane z dotacji podmiotowej, to czy należy złożyć korektę sprawozdania za rok 2019?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.