Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na inwestycję (ulepszenie w obcym środku trwałym). Wpływ dotacji zaksięgowała na koncie 131 „Rachunek bankowy” w korespondencji z kontem 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Po zakończeniu inwestycji wydatki z konta 080 „Środki trwałe w budowie” ujęto na koncie 011 „Środki trwałe”. Od ustalonej wartości instytucja dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Czy takie działanie jest prawidłowe? A może, aby rozliczyć dotację celową, powinna całość wydatków przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.