Instytucja kultury otrzymała środki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na przebudowę świetlicy wiejskiej. Wartość zadania wyniosła 307 999,99 zł, w tym środki UE to 195 980,39 zł, wkład własny 112 019,60 zł. Przy czym na pokrycie wkładu własnego otrzymała od organizatora dotację celową w wysokości 105 569 zł.
Wykonawca przebudowy świetlicy wiejskiej wystawił dwie faktury na kwotę: 198 000 zł oraz 109 999,99 zł. We wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego instytucja kultury wskazała jako kwotę inwestycji 307 999,99 zł (jako wydatki kwalifikowane). Do rozliczenia z organizatorem instytucja przedstawiła fakturę od wykonawcy w wysokości 198 000 zł (tą fakturą rozliczono środki z gminy — 105 569 zł) i tę samą fakturę przedstawiono do rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim (198 000 zł – 105 569 zł = 92 431 zł).
Audytor wewnętrzny w trakcie kontroli zakwestionował takie rozliczenie z uwagi na to, że fakturę na kwotę 198 000 zł instytucja przedstawiła do rozliczenia dwa razy.
Czy instytucja popełniła błąd?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: