Instytucja kultury podpisała z organizatorem umowę dotyczącą sfinansowania dotacją celową zadania „Monografia”. Ze względu na to, że zadanie to zakwalifikowano jako inwestycyjne, środki finansowe otrzymane przez instytucję ujęto w ewidencji księgowej na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wydane w ramach monografii publikacje mają być przekazywane w ciągu roku nieodpłatnie dla społeczności lokalnej w celach promocyjnych. Zadanie zrealizowano w grudniu ub.r. i w tym samym miesiącu część książek przekazano już w ramach promocji.
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych koszty związane w wydawnictwem i z nieodpłatnym przekazaniem książek?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.