W 2021 r. instytucja kultury nabyła z dotacji podmiotowej środek trwały o wartości 5000 zł (zgodnie z polityką rachunkowości zakwalifikowany do ewidencji środków trwałych). Amortyzację liniową 20% zaksięgowano na koncie 400 „Amortyzacja” w korespondencji z kontem 070 „Umorzenie środków trwałych”. W 2021 i 2022 r. amortyzację ujęto w koszty i weszła ona do wyniku finansowego. Ewidencji nie dokonano poprzez konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, gdyż wpływ dotacji podmiotowej księguje się zapisem: Wn 130 „Rachunek bankowy” / Ma 740 „Dotacja podmiotowa”.
Czy taki sposób księgowania jest prawidłowy?
Jak pokryć amortyzację tego środka trwałego w kolejnych latach?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.