• Zasady rozliczenia dodatkowych świadczeń na rzecz artysty powinna określać umowa zawarta między nim a instytucją kultury • Strony mogą się umówić, że instytucja kultury pokryje koszty wyżywienia i noclegów artysty — w takim przypadku otrzymuje on nieodpłatne świadczenie, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy • Innym rozwiązaniem jest podwyższenie honorarium artysty o koszty jego zakwaterowania, wyżywienia czy transportu

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.