Samorządowy ośrodek kultury ma zamiar zawrzeć umowę na występ podczas corocznej imprezy plenerowej z artystą prowadzącym działalność gospodarczą. W umowie zapisano, że oprócz wynagrodzenia artysta ma również zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Wyżywienie i zakwaterowanie zapewni hotel w ramach zawartej z ośrodkiem kultury umowy o nieodpłatnym świadczeniu usług. Czy w takim przypadku artysta otrzymuje nieodpłatne świadczenie i instytucja kultury ma obowiązek wystawienia PIT-8C?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.