Biblioteka w ramach prowadzenia swojej działalności statutowej korzysta ze zwolnienia od VAT: podmiotowego oraz przedmiotowego dla usług kulturalnych. Nie posiada statusu podatnika VAT czynnego. W związku z orzeczeniem TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław główny księgowy biblioteki ma wątpliwości:
Czy orzeczenie to nakazuje, aby biblioteka rozliczała się łącznie z gminą jako jeden podatnik VAT?
Czy centralizacji VAT podlega również biblioteka — będąca samorządową instytucją kultury i posiadająca osobowość prawną, która nie jest czynnym podatnikiem VAT?
Czy biblioteka ma obowiązek kalkulacji nowego współczynnika?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: