podatnik VAT

Zalety bycia podatnikiem VAT

Instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową oraz ma niewielkie środki ze sprzedaży biletów.
Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?

Czy biblioteka powinna rozliczać VAT z gminą jako jeden podatnik?

Biblioteka w ramach prowadzenia swojej działalności statutowej korzysta ze zwolnienia od VAT: podmiotowego oraz przedmiotowego dla usług kulturalnych. Nie posiada statusu podatnika VAT czynnego. W związku z orzeczeniem TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław główny księgowy biblioteki ma wątpliwości:
Czy orzeczenie to nakazuje, aby biblioteka rozliczała się łącznie z gminą jako jeden podatnik VAT?
Czy centralizacji VAT podlega również biblioteka — będąca samorządową instytucją kultury i posiadająca osobowość prawną, która nie jest czynnym podatnikiem VAT?
Czy biblioteka ma obowiązek kalkulacji nowego współczynnika?

Rejestracja podatnika VAT po terminie

Na początku 2016 r. główna księgowa instytucji kultury zorientowała się, że we wrześniu ubiegłego roku jej instytucja przekroczyła limit 150 000 zł i powinna być od tego momentu podatnikiem VAT.
Jak wybrnąć z tej sytuacji?
Czy wystarczy złożyć czynny żal i zapłacić należny podatek razem z odsetkami?

Instytucje kultury jako osoby prawne są odrębnymi podatnikami VAT

Pytanie dotyczy uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. w składzie 7 sędziów NSA (sygn. I FPS 1/13). Wynika z niej, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Czy to oznacza, że instytucje kultury nie mogą być odrębnymi podatnikami VAT?