Instytucja kultury (GOK) użytkuje budynek wraz z gruntem i infrastrukturą towarzyszącą, które przekazał jej organizator na podstawie umowy użyczenia do bezpłatnego używania na cele działalności statutowej na czas nieokreślony. Instytucja ponosi zwykłe koszty utrzymania przedmiotu umowy, w tym podatek od nieruchomości. Pod koniec ubiegłego roku gmina postanowiła odebrać prawie połowę budynku GOK i przeznaczyć tę część na siedzibę urzędu. Rozpoczęto tam remont, jednak nie zmieniono umowy użyczenia, twierdząc, że nastąpi to po zakończeniu inwestycji, co może potrwać ponad rok.
Czy w takiej sytuacji instytucja kultury powinna płacić podatek od nieruchomości za cały budynek, chociaż nie użytkuje odebranej już części?
Czy podatek od nieruchomości trzeba płacić tylko za faktycznie użytkowaną powierzchnię?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.