Samorządowa instytucja kultury jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności kulturalnej (statutowej) instytucja:

  • sprzedaje bilety wstępu na spektakle opodatkowane stawką VAT 8%,
  • sprzedaje foldery i wydawnictwa opodatkowane stawkami VAT 23% i 5%,
  • organizuje corocznie biletowany festiwal ze stawką VAT 8%,
  • wystawia spektakle w kraju i za granicą w ramach zawartych umów za konkretną cenę — fakturowane ze stawką VAT zwolnioną,
  • raz w roku organizuje występ plenerowy — niebiletowany — w tym przypadku VAT od zakupów związanych z jego realizacją nie jest odliczany (celem jest promowanie działań kulturalnych oraz ułatwienie dostępu),
  • świadczy nieodpłatne usługi, polegające na wydawaniu zaproszeń na premiery czy festiwal.

Zgodnie ze statutem może również wspomagająco podejmować działalność gospodarczą polegającą na:

  • wynajmie — opodatkowanym stawką VAT 23%,
  • świadczeniu usług reklamowych — ze stawką VAT 23%,
  • sprzedaży składników majątkowych.

Instytucja prowadzi tylko działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaną różnymi stawkami VAT. W związku z tym ma prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego obliczonego przy zastosowaniu tzw. wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT.
Czy niestosowanie prewspółczynnika jest w takim przypadku prawidłowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: