Z zawartej umowy ubezpieczenia wynika, że instytucja kultury ma obowiązek pokrycia franszyzy redukcyjnej (udziału własnego w zaistniałej szkodzie) do wysokości 10 000 zł. Ubezpieczyciel wycenił szkodę na 14 000 zł i pokrył szkodę w wysokości 4000 zł. Instytucja kultury pokryła swoją część należności, tj. 10 000 zł, ze środków własnych.
Czy w CIT-8 za 2023 r. należy wyłączyć z podstawy opodatkowania kwotę wypłaconej franszyzy, czy jest ona kosztem uzyskania przychodu?
Czy wpłacona franszyza stanowi wydatek, który powoduje obowiązek zapłaty podatku od wysokości wypłaconej franszyzy?
Jak w księgach rachunkowych ująć kwotę otrzymaną od ubezpieczyciela i kwotę wpłaconej franszyzy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: