W maju 2011 r. dyrektor centrum kultury przyjął z rąk swojego przełożonego pismo informujące o nałożeniu na niego kary nagany. Powodem kary było niedostateczne wg przełożonego staranie się w 2010 r. o środki unijne na wzbogacenie oferty kulturalnej centrum kultury w 2011 r. Przełożony dwukrotnie w 2010 r. wskazywał dyrektorowi w rozmowie ustnej na możliwości składania wniosków do pewnej instytucji, czego jednak pod koniec tego roku dyrektor nie uczynił. Złożył za to wnioski o wsparcie finansowe z innych źródeł, ale nie tych, o których powiadomił przełożony. Czując się częściowo winnym po 30-letniej nienagannej pracy zawodowej dyrektor karę przyjął, ale ma wątpliwość, czy nie został przekroczony w tym przypadku art. 109 kp?
W grudniu 2011 r. przełożony odmówił dyrektorowi przyznania rocznej nagrody z zakładowego funduszu nagród, tłumacząc, że byłoby to sprzeczne z przyznaną w maju naganą. Czy miał do tego prawo? W lutym 2012 r. odmówił przyznania dyrektorowi drobnej podwyżki w ramach corocznej waloryzacji płac o stopień inflacji. Po raz kolejny odmowę tłumaczono karą nagany wpiętą do akt osobowych dyrektora.
Czy nie jest to kolejna kara za to samo przewinienie?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.