W związku przejściem na emeryturę główny księgowy instytucji kultury w ubiegłym roku rozwiązał umowę o pracę. Nabył wtedy prawo do nagrody jubileuszowej (miał mniej niż 12 miesięcy do prawa do jej nabycia). Za tydzień główny księgowy miał wrócić na swoje stanowisko, ale już na pół etatu. Ponieważ instytucja była w bardzo złej kondycji finansowej, główny księgowy na podstawie ustnego porozumienia z dyrektorem zrezygnował z otrzymania nagrody jubileuszowej, ale pod warunkiem wypłaty nagrody w tym roku od podstawy z całego etatu. Obecnie kadrowa naliczyła głównemu księgowemu nagrodę z podstawy pół etatu. Dodatkowym problemem było wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania obowiązującym w instytucji. Aneks do regulaminu wynagrodzeń wprowadzający nagrodę jubileuszową po 45 latach pracy nie został zaopiniowany przez związki zawodowe, a o zmianach nie powiadomiono wszystkich pracowników. Z tego powodu kadrowy unieważnił ten dokument i wprowadził nowy, ale po dniu, w którym główny księgowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z odejściem na emeryturę.
Czy naliczenie nagrody od podstawy z połowy etatu jest prawidłowe?
Czy główny księgowy może otrzymać nagrodę jubileuszową w wysokości uzgodnionej z dyrektorem?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.