W obowiązującym w bibliotece regulaminie wynagradzania są m.in. postanowienia dotyczące wypłaty nagród, z których wynika, że:

  • biblioteka może wypłacać pracownikom w ciągu roku kalendarzowego nagrody okolicznościowe, związane ze świętem zawodowym;
  • decyzję o przyznaniu pracownikom nagrody okolicznościowej i jej wysokości podejmuje w każdym konkretnym przypadku dyrektor;
  • wysokość przyznanej nagrody okolicznościowej zależy od oceny jakości pracy danego pracownika i jego zaangażowania przy wypełnianiu obowiązków pracowniczych;
  • okresem stanowiącym podstawę dokonywania oceny pracownika jest przedział od 1 maja roku poprzedniego do 30 kwietnia roku, w którym wypłaca się nagrodę okolicznościową związaną ze świętem zawodowym;
  • przy przyznawaniu nagród okolicznościowych nie bierze się pod uwagę m.in. pracowników, którzy w ciągu 12 miesięcy okresu, o którym mowa w punkcie wyżej, byli zwolnieni od pracy, również z powodu choroby bądź opieki nad chorym członkiem rodziny ponad 30 dni.

Czy, przyznając nagrodę okolicznościową, związaną ze świętem zawodowym, osobom uprawnionym dyrektor może przyjąć jako kryterium oceny jakości pracy danego pracownika i jego zaangażowania przy wypełnianiu obowiązków pracowniczych tylko liczbę dni zwolnienia lekarskiego (o ile pracownik nie przekroczył 30 dni nieobecności)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: