nagrody

Nagroda okolicznościowa z MKiDN

Samorządowa instytucja kultury współprowadzona przez MKiDN obchodzi w tym roku 45-lecie działalności. W związku ze swoim dorobkiem instytucja otrzymała z MKiDN zbiorową nagrodę okolicznościową, którą chciałaby przeznaczyć m.in. na nagrody okolicznościowe z racji obchodów jubileuszu dla pracowników instytucji.
Czy nagroda może być wypłacona również dla kierownika organizacyjnego, głównego księgowego i dyrektora instytucji?
Czy z racji otrzymania nagrody na instytucji ciążą jakieś obowiązki podatkowe?

Wypłata przez instytucję kultury nagrody ministra

Osoba, która w instytucji kultury prowadzi zajęcia oraz wystawia koncerty, otrzymała od MKiDN nagrodę w wysokości 20 000 zł, którą ma wypłacić instytucja.
Czy od tej nagrody trzeba potrącić składki na ZUS i podatek?

Nagroda dla p.o. dyrektora

Pracownicę zatrudnioną w instytucji kultury na stanowisku instruktora powołano 7 kwietnia 2022 r. na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora. Zgodnie z obowiązującym w instytucji kultury regulaminem wynagradzania, pracownik może otrzymać nagrodę uznaniową wypłacaną pod koniec roku kalendarzowego.
Czy pracownicy można przyznać taką nagrodę za pracę jako instruktor, a potem jako p.o. dyrektora?
Czy stanowisko p.o. dyrektora należy traktować podobnie jak stanowisko dyrektora, tzn. że przysługuje na nim tylko nagroda roczna wynikająca z Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?

Kara nagany a nagroda

Pracownik został ukarany karą nagany.
Czy w związku z tym może nie otrzymać nagrody?

Nagrody dla członków zespołów

Dyrektor chce uhonorować zespoły pracujące w instytucji nagrodą finansową. O sposobie wykorzystania otrzymanych środków finansowych ma zadecydować dany zespół (czy środki te zostaną przekazane na zakup np. instrumentu czy też podzielone w rozliczeniu dla każdego członka zespołu).
Jak taką formę nagrody przyjąć jako zgodną z prawem oraz jak ją zaksięgować?

Nagrody za współpracę z instytucją kultury

Instytucja kultury będzie obchodzić 30-lecie powstania wydawanej przez siebie gazety lokalnej. Od wielu lat współpracuje z autorami tekstów, którzy nie są jej pracownikami i nie otrzymują honorarium za napisane do gazety teksty.
Czy instytucja może, a jeśli tak, to w jaki sposób, wypłacić takim osobom nagrody pieniężne za wieloletnią i charytatywną pracę?

Nagroda dla reżysera spektaklu

Czy jeżeli reżyser spektaklu teatru działającego w ramach ośrodka kultury otrzymuje na jakimś przeglądzie nagrodę, to powinna ona wpłynąć na konto ośrodka czy reżysera? Czy wpływa na to fakt, że reżyser nie pobierał wynagrodzenia za pracę nad spektaklem?
A co w sytuacji, gdy nagrodę otrzymuje instruktor teatralny, który ma w zakresie swoich obowiązków prowadzenie teatru i jest zatrudniony na umowę o pracę?
Kto w obydwu przypadkach uzyskuje przychód z tytułu otrzymanej nagrody?

Nagroda dla zespołu działającego przy instytucji kultury

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało nagrodę z Funduszu Promocji Kultury na 40-lecie działalności zespołu regionalnego działającego przy gminnym ośrodku kultury (GOK). Nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł przelano na konto GOK, ponieważ zespół nie posiada osobowości prawnej, a jego jednostką organizacyjną jest właśnie GOK. Nagroda zostanie wykorzystana na potrzeby zespołu.
Czy przyznana nagroda podlega opodatkowaniu, czy korzysta ze zwolnienia od podatku?
Czy konieczne jest poinformowanie urzędu skarbowego o przyznaniu nagrody?

Alkohol jako nagroda w czasie festiwalu literackiego

Biblioteka organizuje literacki festiwal retro z udziałem pisarzy. Zamierza kupić nalewkę (28% alkoholu) i rozlać do butelek z wygrawerowanym logo festiwalu, specjalnie wyprodukowanych na tę okazję. Nalewka w takich butelkach ma być nagrodą dla pisarzy.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Nagroda dla kapeli ludowej

W gminnym ośrodku kultury funkcjonuje zespół i kapela ludowa. Działalność zespołów jest ujęta w regulaminie organizacyjnym ośrodka kultury.
Czy dyrektor ośrodka może przyznać członkom zespołu nagrodę pieniężną (np. roczną) za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury?
Czy taka nagroda może być przyznana dla członka zespołu niebędącego pracownikiem instytucji kultury, jeśli tak, to na jakich zasadach?

Regulamin przyznawania premii uznaniowej

Dyrektor instytucji kultury chce wprowadzić regulamin dotyczący przyznawania premii uznaniowej.
Co powinien zawierać taki regulamin?
Czy powinien być konsultowany ze związkami zawodowymi?

Premie i nagrody w instytucji kultury w najnowszym orzecznictwie sądowym

  • To nie nazwa, lecz charakter świadczenia decydują o tym, czy pracownik otrzyma premię czy nagrodę
  • W przepisach wewnątrzzakładowych dyrektor instytucji powinien określić pulę środków, jaką instytucja będzie przeznaczać na premie i nagrody
  • Nie można zwlekać z wypłatą premii czy nagrody