W regulaminie biblioteki publicznej nie ma informacji o nagrodach dla pracowników instytucji kultury. Dyrektor, przyznając nagrodę pracownikowi, powołuje się na art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Opisuje, za jakie osiągnięcia przyznaje nagrodę, i taki dokument przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
Czy powoływanie się jedynie na ten przepis jest wystarczające, czy też konieczne jest umieszczenie szczegółowego zapisu dotyczącego zasad przyznawania nagród w regulaminie wynagradzania?
Czy dyrektor może przyznać jednemu pracownikowi nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy kilkakrotnie w ciągu jednego roku?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.