W obowiązującym w instytucji regulaminie wynagradzania widnieje zapis, że dodatek funkcyjny przysługuje za pełnienie funkcji kierowniczej na stanowiskach dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy taki zapis jest mniej korzystny niż w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) dotyczący określenia stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.