Instytucja kultury chce wypłacić po raz pierwszy wszystkim pracownikom nagrody roczne. W obowiązującym w instytucji kultury regulaminie wynagradzania znajduje się zapis, z którego wynika, że:

  • w ramach posiadanych środków finansowych na wynagrodzenia pracowników, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę w pracy oraz podnoszą jej wydajność i jakość, mogą być przyznawane nagrody pieniężne;
  • nagrody te mają charakter uznaniowy i ich przyznanie uzależnione jest od subiektywnej oceny pracodawcy. Nagroda określona jest kwotowo, a jej wysokość uzależniona od sytuacji finansowej instytucji kultury.

Czy taki zapis w regulaminie wystarczy, aby przyznawać wszystkim pracownikom nagrody roczne, czy też należy coś zmienić?
Czy w związku z wypłatą takiej nagrody konieczne jest utworzenie funduszu nagród?
Czy w regulaminie wynagradzania powinien być zapis, jaką kwotę zabezpiecza się rocznie na nagrody roczne, i czy należy ująć ją w planie finansowym?
Czy kwotę przeznaczoną na fundusz nagród powinno przelewać się na osobny rachunek bankowy?
Czy dyrektor, przyznając pracownikom nagrody roczne, powinien wystosować do każdego pracownika pismo informujące o przyznaniu takiej nagrody?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: