Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ze stałą stawką miesięczną 3720 zł. Norma czasu pracy w danym miesiącu wynosiła 21 dni. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 17 dni kalendarzowych (w tym 10 dni roboczych), przepracowując w danym miesiącu 11 dni.
Czy pracownikowi przysługuje uzupełnianie wynagrodzenia?
Czy przy ustalaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca ma znaczenie wysokość wypłacanego wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego?
Czy rodzaj nieobecności w danym miesiącu ma znaczenie?
Czy gdy rozkład czasu pracy powoduje zmienną liczbę godzin do przepracowania w poszczególnych dniach, ma to wpływ na zasadność wyliczenia wyrównania?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.